» Misiune
  » Strategie
  » Obiective
  » Transparenta
  » Pensii
  » Contributii
  » Alte drepturi
  » Pensionari cu domiciliul in strainatate
  » Indicatori statistici pilon I
  » Indicatori statistici pilon II
  » AMBP
  » Expertiza medicala
  » Relatii Europene
  » Acorduri bilaterale
  » Legislatie pensii publice
  » Legislatie AMBP
  » Achizitii publice
  » Resurse Umane
  » Buget
  » Bilete de tratament
  » Formulare
  » Link-uri Case Judetene
  » Programe la dispozitia dvs.
Informatii detaliate privind operatiunea de evaluare in vederea recalcularii pensiilor se pot obtine la telefonul 08 00 826 727 - linie telefonica gratuita
Pagina Principala Despre noi Forum Contact Acces Privat
ro en
Casa Nationala de Pensii Publice Casa Nationala de Pensii Publice  
  Sistemul Public de Pensii
 
Portal CNPP.ro e-Guvernare e-Licitatie Sistemul Electronic de Pensii si Asigurari Sociale
Numarul vizitatorilor de la data 30-07-2015 13:02: 62
Pensii
 Sistemul Public de Pensii
 

Pensii
Pensia pentru limita de varsta
Webmaster CNPAS (11-10-2011 13:32)

Pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condițiile privind vârsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizare sau în specialitate.

CUM SE REALIZEAZĂ CREȘTEREA VÂRSTELOR DE PENSIONARE PENTRU FEMEI ȘI BĂRBAȚI?

La data intrării în vigoare a Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, prevederile Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cele ale Legii nr.164/2001privind pensiile militare de stat, precum și o serie de alte dispoziții referitoare la vârstele de pensionare ale unor categorii socio-profesionale au fost abrogate.

Astfel, potrivit prevederilor art. 53 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, vârsta standard de pensionare este 63 de ani pentru femei și de 65 de ani pentru bărbați. Atingerea acestor vârste se va realiza printr-o creștere graduală, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 5 la lege.
Cu alte cuvinte, în intervalul ianuarie 2011 – decembrie 2014, vârsta de pensionare a femeilor va crește de la 59 de ani la 60 de ani, iar cea a bărbaților va crește de la 64 de ani la 65 de ani.

La finele acestei perioade, se continuă creșterea graduală a vârstei de pensionare numai pentru femei, de la 60 de ani la 63 de ani, până în anul 2030.

Totodată, este reglementată creșterea stagiului minim de cotizare la 15 ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Atingerea acestui stagiu minim se va realiza prin creșterea graduală conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 5.
Cu alte cuvinte, în intervalul ianuarie 2011 – decembrie 2014, stagiul minim de cotizare va crește de la 13 ani la 15 ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

 De asemenea, stagiul complet de cotizare va ajunge la 35 de ani atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Atingerea acestui stagiu se va realiza printr-o creștere graduală, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 5.
Cu alte cuvinte, în intervalul ianuarie 2011 – decembrie 2014, stagiul complet de cotizare pentru femei va crește de la 28 ani la 30 de ani, iar pentru bărbați de la 33 de ani la 35 de ani.

La finele acestei perioade, se continuă creșterea graduală a stagiului complet de cotizare numai pentru femei, de la 30 de ani la 35 de ani, până în anul 2030.

REDUCEREA VÂRSTEI DE PENSIONARE PENTRU PERSOANELE CARE
AU DESFĂȘURAT ACTIVITĂȚI ÎN CONDIȚII DEOSEBITE ȘI/SAU SPECIALE DE MUNCĂ (GRUPA I ȘI/SAU A - II- A DE MUNCĂ)

Potrivit noii legislatii care reglementeaza sistemul unitar de pensii publice, persoanele care au desfasurat activitate in conditii deosebite, speciale sau alte conditii de munca, beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare in conditiile realizarii stagiului complet de cotizare prevazut de lege.

In situatia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în condiții deosebite de muncă, reducerile vârstei standard de pensionare sunt cuprinse între 1 și 8 ani, în funcție de numărul anilor lucrați în aceste condiții (tabelul nr.1). Stagiul minim de cotizare realizat în condiții deosebite de muncă pentru care se acordă reducerea vârstei standard de pensionare este de 6 ani.

De asemenea, vârsta standard de pensionare se reduce și în cazul persoanelor care au desfășurat activitate în condiții speciale de muncă, respectiv:
a) în unitățile miniere, pentru personalul care își desfîșoară activitatea în subteran cel puțin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă;
b) activitățile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I și II de expunere la radiații;
c) activitățile din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale, prevăzute de actele normative cu regim clasificat, emise până la data intrării în vigoare a prezentei legi;
d) în aviația civilă, pentru personalul navigant prevăzut în anexa nr. 1;
e) activitățile și unitățile prevăzute în anexele nr. 2 și 3 la lege;
f) activitatea artistică desfășurată în profesiile prevăzute în anexa nr. 4;
dar și pentru persoanele care au lucrat în domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale, respectiv în alte condiții de munca ( deosebite si speciale).
În această situație, reducerea vârstei standard de pensionare este cuprinsă între 1 și 13 ani, în functie de stagiul de cotizare realizat in aceste conditii de munca. Reducerea minima este de 1 an si se aplica persoanelor care au realizat un stagiul de cotizare in conditii speciale  sau alte conditii de munca de minim 2 ani (tabelul nr.2 din lege).
Reducerea vârstei standard de pensionare operează în condițiile realizării stagiului complet de cotizare prevăzut de lege în cazul persoanelor care au lucrat în locuri de munca incadrate în condiții speciale, respectiv cele prevăzute la art. 30.

MENTIUNE
Persoanele care au desfășurat activitate în domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale, respectiv în alte condiții de munca (deosebite și speciale), beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare daca, pe langa stagiul complet de cotizare, realizeaza si stagiul minim de cotizare în specialitate prevăzut de lege, Anexa nr. 6 la lege.
Reducerile vârstelor standard de pensionare, precum și cele prevăzute de alte acte normative pot fi cumulate fără ca reducerea totală să fie mai mare de 13 ani.
Vârstele de pensionare reduse în aceste conditii nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei și de 52 de ani pentru bărbați, respectiv de 45 de ani pentru persoanele care au desfasurat activitate in domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale.

EXCEPTII!

I. Persoanele care și-au desfășurat activitatea cel puțin 20 de ani,  în  unitățile miniere, în subteran cel puțin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă, beneficiaza de reducerea vârstei standard de pensionare cu 20 de ani.

Vârsta standard de pensionare nu poate fi mai mică de 45 de ani.

II. Beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 15 de ani persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani în urmatoarele  profesii:
1. Balerin
     2. Dansator
     3. Acrobat
     4. Jongler
    5. Clovn
    6. Călăreț de circ
    7. Dresor de animale sălbatice
    8. Solist vocal de operă și de operetă
    9. Instrumentist la instrumente de suflat
       10. Cascador

Vârsta standard de pensionare nu poate fi însă mai mica de 50 de ani.

TOTUȘI, în cazul balerinilor și acrobaților, vârsta de pensionare nu poate fi mai mică de 40 de ani pentru femei și 45 de ani pentru bărbați.

III. Persoanele care au desfasurat activități de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I și II de expunere la radiații si au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 15 ani în zona I de expunere la radiații sau de cel puțin 17 ani în zona a II-a de expunere la radiații, beneficiază de pensie pentru limită de vârstă indiferent de vârstă.
     
Stagiul complet de cotizare este de:
-  22 ani și 6 luni, în cazul celor care au desfășurat activitate în zona I de expunere la radiații;
- 25 de ani și 6 luni, în cazul celor care au desfășurat activitate în zona a II-a de expunere la radiații.

DEPUNEREA DOSARULUI, ACORDAREA PENSIEI

 Cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedește îndeplinirea condițiilor prevăzute pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, se depune începand cu data indeplinirii acestor condiții.

 Pensia se acorda la cererea persoanei indreptatite, a tutorelui sau a curatorului acesteia, a persoanei căreia i s-a încredințat sau i s-a dat în plasament copilul minor, după caz. Cererea poate fi depusă depusa personal ori prin mandatar desemnat prin procura speciala.

Cererea de pensionare se depune la casa teritorială de pensii în a cărei rază teritorială își are domiciliul persoana. În cazul persoanelor din domeniul MAN, MAI sau SRI dosarul se depune la casa de pensii sectorială competent, în funcție de ultimul loc de muncă.

 Cererea de pensionare poate fi retrasa de persoana care a depus-o, pana la emiterea deciziei de pensionare. Decizia de pensionare poate fi anulată, la cererea titularului, in termen de 30 de zile de la comunicare.

 Pensiile se cuvin de la data indeplinirii conditiilor, si se acorda de la data inregistrarii cererii.

Plata pensiilor se face, in functie de optiunea pensionarului, prin mandat postal, in cont curect sau in cont de card, in conditiile stabilite prin conventiile stabilite intre CNPP si Posta Romana, respectiv intre CNPP si banci. Lista bancilor se regaseste pe site, la domeniul Pensii, ultimul articol.

CUMULUL PENSIEI CU VENITURI DE NATURA SALARIALA

In sistemul public de pensii, pensia pentru limita de varsta poate fi cumulata, in conditiile legii,  cu venituri provenite din situatii pentru care asigurarea este obligatorie.

Totuși, prin exceptia introdusa de Legea nr.239/2009, pensia de limita de varsta poate fi cumulata cu venituri de natura salariala obtinute din activitati desfasurate in sectorul bugetar doar daca nivelul pensiei nete este mai mic decat castigul salarial mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Pentru anul 2011, nivelul acestui castig este de 2022 lei.

Prin pensie neta se intelege cuantumul pensiei care rezulta dupa deducerea, potrivit legii, a contributiei de asigurari sociale de sanatate si a impozitului pe venit, dupa caz.

In cazul in care intervine acesta situatie de cumul nepermis de lege, persoana are obligatia de a opta – in termen de 15 zile de la aparitia acestei situatii – pentru una sau cealalta din sursele de venit, cu scopul de a evita incasarea necuvenita a pensiei. In aceste conditii, plata pensiei se suspenda iar formalitatile si documentatia necesara acestei proceduri sunt cele prevazute in Instructiunile pentru aplicarea Legii nr.329/2009 ( a se vedea Ordinul nr.1730/2009 al ministrului muncii, postat pe site, la domeniul Legislatie pensii publice, categoria Alte acte normative )
 Pagina Principala Intrebari si raspunsuri | Termene si conditii
eFrame Portal - Versiune 1.1
Copyright © 2001-2005 S&T System Integration & Technology Distribution. Toate drepturile rezervate.
Suport si Informatii suplimentare