Prezentarea generala a formularelor de legatura convenite in aplicarea Acordului dintre Romania si Republica Moldova in domeniul securitatii sociale, propuse de partea romana

     • MD/RO 202 - Cerere pentru pensia pentru limita de varsta/ anticipata/ anticipata partiala
     • MD/RO 203 - Cerere de pensie de urmas
     • MD/RO 204 – Cerere pentru pensia de invaliditate
     • MD/RO 207 - Declaratie privind activitatea asiguratului
     • RO/MD 205 - Certificat privind perioadele de asigurare
     • RO/MD 210 - Notificarea deciziei
     • MD/RO 124 - Solicitarea unui ajutor de deces
     • MD/RO 213 - Raport medical detaliat
     • RO/MD 001 - Formular de comunicare

      MD/RO 202 - „Cerere pentru pensia pentru limita de varsta/ anticipata/ anticipata partiala – se completeaza in Partea A de catre solicitantul care are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova pentru a fi transmis institutiei competente romane. Institutia competenta moldava va completa Partea B a formularului si il va transmite institutiei competente din Romania.
      MD/RO 203 - „Cerere de pensie de urmas - se completeaza in Partea A de catre solicitantul care are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova pentru a fi transmis institutiei competente romane. Institutia competenta moldava va completa Partea B a formularului si il va transmite institutiei competente din Romania.
      MD/RO 204 - „Cerere pentru pensia de invaliditate - se completeaza in Partea A de catre solicitantul care are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova pentru a fi transmis institutiei competente romane. Institutia competenta moldava va completa Partea B a formularului si il va transmite institutiei competente din Romania.
      MD/RO 207 - „Declaratie privind activitatea asiguratului - acest formular va fi completat de solicitantul care are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova pentru institutia competenta din Romania si cuprinde informatii referitoare la angajatorii sau activitatea independenta desfasurata pe teritoriul celor doua state.

      RO/MD 205 - „Certificat privind perioadele de asigurare – acest formular este emis de catre institutia competenta din Romania pentru atestarea perioadelor de asigurare realizate conform legislatiei pe care o aplica si este transmis institutiei competente din Republica Moldova. 

      RO/MD 210 - „Notificarea deciziei – acest formular este completat de institutia competenta romana care transmite un exemplar solicitantului si un exemplar institutiei competente moldave, anexand cate o copie a propriei decizii de pensie.

      MD/RO 124 - „Solicitarea unui ajutor de deces – acest formular se completeaza de catre persoana care solicita acordarea ajutorului de deces. Formularul poate fi adresat fie institutiei competente, fie  institutiei de la locul de domiciliu si este insotit de catre documentele justificative necesare acordarii prestatiei.
      MD/RO 213 - „Raport medical detaliat – acest formular este utilizat pentru stabilirea gradului de invaliditate de catre institutiile competente, precum si atunci cand una dintre institutii doreste expertizarea medicala a unei persoane care are resedinta pe teritoriul celuilalt stat.

      RO/MD 001 - „Formular de comunicare – acest formular este utilizat suplimentar altor formulare sau pentru transmiterea oricaror informatii care nu au fost prevazute formal in cadrul altor formulare, carora nu li se substituie in niciun caz. Institutia emitenta completeaza partea A si trimite institutiei destinatare doua exemplare ale formularului. Aceasta completeaza partea B si retransmite un exemplar institutiei emitente.